A’ cumail d’ fhios sàbhailte

Tha do phrìobhaideachd anabarrach cudromach dhuinne, mar bu chòir dha bhith dhut fhèin.

Thoir sùil air dè tha sinn a’ dèanamh le d’ fhiosrachadh pearsanta agus mar a tha sinn ga chumail sàbhailte agus tèarainte.

Leugh ar gealltanas prìobhaideachd.