'Mwyafrif yn hapus' wedi cwynion cost stondin Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod wedi amddiffyn beirniadaeth gan rai o brisiau llogi stondin yn yr ŵyl.

Dywedodd Betsan Moses mai "un neu ddau" sydd wedi dweud eu bod yn anfodlon, gyda'r "mwyafrif yn hapus iawn".

Daw yn dilyn cwynion gan rai stondinwyr ar y maes yn Nhregaron am brisiau uchel a diffyg cyfathrebu gan drefnwyr yr Eisteddfod.

Ar Newyddion S4C, dywedodd perchennog un busnes bod cwt pren wedi costio £2,000 cyn ychwanegu costau wi-fi a chyflenwad trydan.

Dywedodd perchnogion busnes arall na fyddant yn dychwelyd i'r brifwyl, ac nad oedden nhw "wedi gweld neb" o drefnwyr yr ŵyl eleni.

Ond mewn cyfweliad ar Dros Frecwast ar Radio Cymru fore Sadwrn, dywedodd Betsan Moses ei fod yn "ormodol" i ddweud bod pob stondiwr yn anhapus, ac mai "un neu ddau" sydd wedi cwyno.

'Mwyafrif yn hapus iawn'

Ychwanegodd: "Y'n ni'n rhatach na gwyliau eraill yng Nghymru, os y'ch chi'n edrych ar y gwyliau sydd wedi bod, gan gynnwys eisteddfodau eraill, y'n ni'n rhatach.

"Dwi'n credu bod nifer wedi dweud bod yr wythnos 'ma yn hollbwysig oherwydd mae yn eu cynnal nhw dros y gaeaf ac yn cael eu brand nhw allan.

"Ac felly o'n rhan ni, ni'n gweithio gyda'r stondinwyr.

"Ac wrth gwrs mae'n rhaid i ni dalu am y costau ac os y'n ni'n llogi rhywbeth mewn mae'n rhaid i ni basio 'mlaen y gost."

Dywedodd bod y "mwyafrif yn hapus iawn", a sawl un wedi dweud eu bod wedi cael "wythnos dda".

'Y wasg sy'n parhau i gwyno'

Fe wnaeth Ms Moses hefyd ymateb i gwynion am gyflwr toiledau ar y maes, yn dilyn anfodlonrwydd ar ddechrau'r wythnos.

Dywedodd bod penderfyniad wedi ei wneud gan y trefnwyr i ddewis y toiledau "mwya' diogel" o ran lleihau risg Covid.

Er bod "problemau" yn ystod y penwythnos cyntaf o ran glanhau'r toiledau, dywedodd bod yr eisteddfod wedi "mynd i'r afael â hynny".

"Dwi'n credu mai'r wasg sy'n parhau i gwyno am y toiledau, mae pawb arall wedi dweud wrthon ni bod nhw'n iawn, bod 'na welliannau sylweddol a does dim 'da nhw broblem."

Wrth edrych ymlaen at y brifwyl nesaf ym Moduan, dywedodd y byddai rhai gwersi i'w dysgu gan y trefnwyr.

Dywedodd bod yr ŵyl wedi "treialu pethe gwahanol eleni, a'r mwyafrif wedi gweithio, un o'r pethau mawr yw bod pobl yn teimlo bod y maes gyda'r nos - yr ystod o ddigwyddiadau - maen nhw isio mwy o hynny, felly datblygu'r arlwy fydd hi".

Ond ychwanegodd y byddai'n Eisteddfod sy'n "unigryw i Lyn ac Eifionydd".

Pynciau Cysylltiedig