In Pictures: Friday at the National Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd

Dydd Gwener, diwrnod y Cadeirio, seremoni urddo a llawer mwy. Dyma flas o'r hyn ddigwyddodd ar y Maes.

Friday is a busy day at the Eisteddfod between the Chairing ceremony and honouring new members of the Gorsedd of the Bards.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog Mark Drakeford - neu 'Mark Pengwern' yn ôl ei enw barddol - yn cael ei dderbyn i'r Orsedd, a hynny i gymeradwyaeth hiraf y seremoni // Prime Minister Mark Drakeford was accepted to the Gorsedd of the Bards. His bardic name will be 'Mark Pengwern'
Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y darlledwr Huw Edwards ei dderbyn o dan yr enw 'Huw Elli' - gan gydnabod ei fagwraeth yn ardal tre'r sosban yn Llangennech // Broadcaster Huw Edwards was also accepted to the Gorsedd under the name 'Huw Elli', a reference to Llangennech where he was raised
Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddwy yma yn amlwg yn mwynhau bod yn rhan o Blant y Ddawns - ddwy flynedd yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd y pandemig // These two were enjoying the ceremony, after a two year delay thanks to the pandemic
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid mynd yn bell i ddod o hyd i sedd gwag i wylio'r seremoni // Festival-goers had to look far and wide for and empty seat for the event
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y Gadair Llŷr Gwyn Lewis yn cael ei dywys o'r Pafiliwn gan yr Orsedd yn ddiweddarach yn y dydd // Winner of the Chair Llŷr Gwyn Lewis with the Gorsedd after the chairing ceremony later in the day
Disgrifiad o’r llun,
Roedd digonedd o ddigwyddiadau eraill o gwmpas y Maes oedd ddim yn gysylltiedig â'r Orsedd wrth gwrs fel Dewi Pws a Bois y Gilfach yn diddanu'r dorf yn y Tŷ Gwerin // There were plenty of other events around the Maes including Dewi Pws and Bois y Gilfach entertaining the crowd at Tŷ Gwerin
Disgrifiad o’r llun,
Y wisg wen fyddai'n gweddu Bella, yma gyda'i pherchennog Ryan o Gorsgoch, Llambed // The white robe would suite Bella, here with owner Ryan from Gorsgoch, Llambed
Disgrifiad o’r llun,
Dysgu sgil newydd er gwaethaf anaf - gweithdy iwcaleili ym Maes D // Learning a new skill despite the injury at the ukelele session at Maes D
Disgrifiad o’r llun,
Bach o bach o Steddfod i Morgan Elwy // Singer Morgan Elwy
Disgrifiad o’r llun,
Perfformiad theatr stryd lliwgar // One of the many colourful street theatre performances
Disgrifiad o’r llun,
Band Pres Llareggub yn diddanu'r dorf tu allan i un o'r stondinau ar y Maes // Band Pres Llareggub entertaining the crowd on the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Eädyth ac Izzy Rabey yn perfformio tu allan i stondin Y Llyfrgell Genedlaethol // Eädyth and Izzy Rabey performing outside the National Library stand