Canlyniadau Nos Wener 5 Awst // Results for Friday evening 5 August

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Nos Wener 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 5 August and clips of the competitions.

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (101) // Folk Song Choir over 20 members (101)

Disgrifiad,

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (101)

1. Côr yr Heli, Llyn, Eifionydd a Chaernarfon

2. Côr Merched Canna, Caerdydd

3. Côr Gwerin Ger y Lli, Aberystwyth

Côr Llefaru dros 16 mewn nifer (132) // Recitation Choir over 16 members (132)

Disgrifiad,

Côr Llefaru dros 16 mewn nifer (132)

1. Côr Sarn Helen,Llanbedr Pont Steffan, Llandysul ac Aberaeron

2. Côr Merched Tawe, Pontarddulais a'r Cyffiniau

3. Lleisiau Cafflogion, Efailnewydd a Llanaelhaearn

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (5) // Cerdd Dant Choir over 20 members (5)

Disgrifiad,

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (5)

1. Lleisiau Tywi, Dyffryn Tywi

2. Côr Merched Llangwm, Sir Conwy

3. Côr Merched Canna, Caerdydd

Tlws Coffa Lois Blake (83) // Lois Blake Memorial Trophy (83)

Disgrifiad,

Tlws Coffa Lois Blake (83)

1. Dawnswyr Talog, Sir Gaerfyrddin

2. Dawnswyr Nantgarw, Pontypridd

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (18) // Mixed choir with no fewer than 20 members (18)

Disgrifiad,

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (18)

1. Côrdydd

2. Côr Llundain

Pynciau Cysylltiedig