Ydy'r Eisteddfod yn rhy hir? Neu ddim digon hir efallai?

Ydy wythnos yn ddigon o Eisteddfod, ynteu a ddylai'r Brifwyl barhau am hirach?

Tra bydd rhai yn fwy na pharod i dychwelyd am adref ddydd Sul, bydd eraill yn dyheu am fwy o hwyl y Brifwyl na ellir ei gynnig yn ystod yr wyth diwrnod presennol.

Mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn holi rhai o'r eisteddfodwyr yn Nhregaron am eu barn hwythau.